Metodikken

To tilnærminger – samme stemme!

Arbeidet mitt er i hovedsak inspirert av arbeidet til Alfred Wolfson/Roy Hart som ble utviklet på 60- tallet i London og Frankrike og Complete Vocal Technique utviklet av Cathrine Sadolin i København.

Wolfson kom opprinnelig fra Tyskland og Roy Hart fra Sør-Afrika. Metoden ble i utgangspunktet utviklet som terapi. Wolfsons teori gikk i korte trekk ut på at stemmearbeid var den beste måten å jobbe med personlig utvikling på, da blokkeringer i stemmen reflekterer blokkeringer i personligheten. Han var svært opptatt av Jungs arketyper, og å bringe disse bevisst frem i lyset igjennom stemmen slik at de mistet kraften til å styre oss ubevisst. «If you can`t sing the evil, the evil will sing you».

Wolfson mente at vi alle er både basser, tenorer, alter og sopraner. Han jobbet med en stadig utvidelse av rekkevidde, resonanser og klangfarge både i manns- og kvinnestemmer, og var spesielt opptatt av å utforske «crackene» i stemmen istedenfor å unngå disse som andre datidige pedagoger ville gjøre. Roy Hart var elev hos Wolfson i 18 år, og tok over som leder av arbeidet da Wolfson døde. Han var i utgangspunkt skuespiller og utviklet Wolfsons arbeid i mer kunstnerisk retning i form av eksperimentelt teater med stor vekt på bruk av stemmen. Dette ble Roy Hart Theatre, og senere Roy Hart Centre.

Cathrine Sadolin er grunnleggeren av Complete Vocal Institute i København. Hun er en anerkjeknt sangpedagog og stemmeforsker i hele Europa. Hennes hovedfokus er hvordan stemmen fungerer anatomisk og fysiologisk. Hun er opptatt av å avlive gamle myter innenfor den klassiske sangpedagogikken, og av å gjøre sang/stemmeundervisning så konkret som mulig. Hun har skrevet boka ”Complete Vocal Technique” som dekker alle stilarter fra opera til heavy metal.
Jeg har den ett-årige sangerutdannelsen fra CVI i tillegg til det 3-årige diplomstudie fra Complete Vocal Institute (CVI).