Trinn III

er et videregående kurs hvor man fremdeles ikke trenger å være flink til å synge. Men kurset legger opp til at deltakerene kan arbeide selvstendig med ulike øvelser over noe tid, og selv utforske og eksperimenterer med stemmen sin.
Det legges vekt på arbeid med emosjoner/stemme og kurset er en mulighet til å arbeide med stemmen på et dypt personlig plan. Fremdeles jobber vi med lyd/sang/tekst. For å delta på dette kurset må du ha tatt basiskurset. Har du jobbet mye med stemmen din i andre sammenhenger, kan du gå rett på trinn III uten å ha tatt trinn II først.