Stemmearbeid handler om:

Tilstedeværelse, kroppsbevissthet, å ta stemmen tilbake til kroppen – som er instrumentet vårt.

Mange har fått høre fra tidlig alder at de må dempe seg eller gjøre seg mindre synlige («hørbare») slik at stemmen rett og slett har koplet seg fra sin naturlige base – dypt i kroppen. Man står da i fare for å få alvorlige stemmeproblemer hvis man har en jobb hvor man for eksempel må bruke stemmen mye.

Å ta stemmen tilbake til kroppen handler om utforsking av ukjente stemmelandskap – alle de lydene en stemme kan produsere, og alle de lydene vi ofte er svært redde for å produsere.

Vi jobber med evnen til å observere, å lytte til seg selv og ikke minst til andre. Å jobbe i gruppe er en del av selve metodikken fordi vi alle sliter med de sammen tingene og har stor nytte av å høre på hverandre.

Det dreier seg om kommunikasjon – om evnen til å lytte til det som faktisk ikke kan høres med ørene – å lytte med hele kroppen og bevisstheten for å oppøve evnen til å fange informasjon som ikke er åpenbar i situasjonen – for derav å kunne handle utfra impulser med tillit til at vi intuitivt har den informasjonen vi trenger for riktig handling i en gitt situasjon.

Det handler også om å utforske grenser, utvide grenser ev. overskride grenser i positiv forstand. Jo mer vi er i stand til å gi slipp på kontroll i stemmearbeid, jo mer kontroll over stemmen vil vi få. Og jo bedre vi er til å uttrykke emosjoner gjennom stemmearbeid istedenfor å bruke energi på å holde emosjonene «i tømme»- jo mer kontroll over emosjonene vil vi ha når vi ikke ønsker at de skal beherske oss.

Stemmearbeid bevisstgjør deg både i forhold til emosjoner og stemmens «sjel» fordi arbeid med stemmen lett setter deg i kontakt med følelser som ligger skjult eller er blitt «sosialisert» bort gjennom oppveksten. «Ikke rop så høyt» (enten du var glad eller sint) «Ikke gråt så fælt» osv.

I stor grad dreier det seg om selvutvikling. Det handler om trygghet i grupper, trygghet i forhold til å vise hvem man er, og tro på at man er bra nok.

Det er ingen tvil om at stemmen både er avslørende og at man lett støter på blokkeringer i stemmen som reflekterer blokkeringer på ulike nivåer når vi beveger oss utenfor den trygge, begrensede og ofte flate – talestemmen.

Stemmen er en svært «synlig» del av personligheten, og hvordan vi bruker stemmen påvirker både oss selv og andre. Førsteinntrykket av en person dannes ofte av stemmen, håndtrykk, kroppsholdning og øyekontakt.

Men det handler også om teknikk – riktig pust, avspenning, riktig bruk av muskler – støtte, plassering av stemmen, klangtyper, fremføring – som kan dreie seg om modulering av stemmen, hvordan du forholder deg til mennesker enten det er kollegene dine eller publikum, på foredrag eller konsert.