Stemmearbeid

  • Handler om livet, om kommunikasjon med andre mennesker og ikke minst seg selv. Om å uttrykke seg, by på seg selv og å våge og være litt sårbar for å få fram det personlige uttrykket.

  • Kan sette deg i kontakt med de delene av stemmen din som er sosialisert bort gjennom barndommen; «ikke rop så høyt!» (enten du var glad eller sint), «ikke gråt så fælt!», «ikke vær trassig!» osv. osv.

  • Handler om å bli kjent med åndedrettet, som er nødvendig for alt liv. Og med kroppen som er redskap for pusten og for stemmen.

  • Betyr at man må kaste noen gamle masker for å komme fram til «stemmen bak stemmen» – sitt eget uttrykk, som ikke alltid er slik man trodde det var. Det er også en prosess hvor man kan lære å bli kjent med ulike sider av seg selv. Stemmearbeid kan framkalle og sette deg i kontakt med mange ulike følelser.

  • Fordi stemmen rett og slett er en viktig og svært «synlig» del av personligheten. Etter de tradisjonene jeg arbeider ut fra er stemmen et uttrykk for sjelen eller menneskets kjerne, mer enn en funksjon av luft og stemmebånd.