Trinn II

bygger videre på øvelsene vi jobber med på basiskurset; både de tekniske øvelsene og de øvelsene som handler om å utforske stemmens muligheter. Noen øvelser repeteres, og det legges inn nye øvelser slik at vi kan jobbe oss dypere inn i stemmearbeidet på alle nivåer.
Det eneste kravet som stilles for å kunne delta på dette kurset, er at du har deltatt på basiskurset (trinn I). Vi arbeider med lyd/sang/tekst som vi gjorde på basiskurset, og det er ønskelig at deltakerene forbereder noe å jobbe med.

Kurstidene er lørdag/søndag 10.00 til 17.00.

Pris: kr 2300.

Max. 8 deltakere.