Laster Arrangementer

Lyder ikke koret ditt helt slik du ønsker det? Er altene/bassene for svake i dybden, sopranene/tenorene ikke helt stødige i høyden? Mangler kraften i midtregister? Trenger koret mer energi, mer uttrykk? Eller ønsker man en mørkere eller lysere klang.

Hvordan får koret til å synge PP med kjerne og FF uten å forsere eller bli slitne og anspente i stemmene.

Bestill et seminar med Complete Vocal Technique! Konkret teknikk og konkrete verktøy som kan tas i bruk umiddelbart på neste korøving. Støtte, riktig pust og optimale ”innstillinger” i munn og svelg for svakt volum, sterkt volum, dybde, høyde, ulik klang, lange toner etc.

Dag/kveldsseminarer, to dagers seminar eller 3 dagers helgeseminar (fredag kveld + hele lørdag og søndag).

Kom gjerne med forslag til tider, og ønsker om hvordan seminaret skal legges opp. Seminaret kan utføres med eller uten dirigent til stede, men det er ofte et ekstra pluss at dirigenten er til stede og kan komme med konkrete forslag til hvordan koret skal høres ut.

Complete Vocal Technique (CVT) er utformet og forsket grundig på av stemmeforsker og sangpedagog Cathrine Sadolin som er grunnleggeren av Complete Vocal Institute (CVI) i København.

CVI har 10 års jubileum høsten 2015. Vi kan kalle Complete Vocal Technique ”ingeniørkunst for sangere” og representerer det nyeste innenfor stemmeforskning og hvordan stemmen fungerer.

Gå til toppen