Laster Arrangementer

Kurset har kun 8 deltakere, slik at alle får individuell veiledning.

Det legges vekt på ulike pusteøvelser og fysiske øvelser som skal forberede kroppen på stemmearbeidet, deretter utforsking av stemmepotensiale, øvelser i forhold til dette og sang/stemmeteknikk. Til slutt individuelt arbeid med hver enkelt deltaker, slik at alle får personlig veiledning.

Vi arbeider med en blanding av lek og frihet i sang/stemmearbeidet og teknisk sunn bruk av stemmen, slik at vi kan uttrykke det vi vil, uten å bli hes eller sliten. Kursoppsettet er inspirert av Roy Hart Theatre og Complete Vocal Technique.

Kurset er beregnet for alle som ønsker å jobbe med, og videreutvikle sang- og/eller talestemmen. Ingen forkunnskaper er påkrevet.

Målet er ikke nødvendigvis å lære og synge ”rent”, det er heller ikke alltid gjort på en helg – selv om det er fullt mulig for de fleste – men å bli kjent med sin egen stemme, sin egen kropp, sitt eget uttrykk og dermed komme nærmere seg selv. Mange har stygge sår i forhold til å synge/bruke stemmen/bli hørt fra de var barn, ofte på grunn av ubetenksomme kommentarer i forhold til stemmen. Men alle har et vakkert stemmemessig uttrykk som er deres eget, selv om det ikke nødvendigvis høres ut som det vi er blitt fortalt er en vakker sangstemme. Hva vi kaller ”pent” er i høyeste grad kulturelt betinget og ”smak og behag”

Stemmearbeid handler om livet, om kommunikasjon med andre mennesker og ikke minst seg selv. Om å uttrykke seg, om å by på seg selv og tørre å være litt sårbar. Stemmen er rett og slett en viktig og svært synlig del av personligheten. Etter de tradisjonene jeg arbeider ut fra er stemmen et uttrykk for sjelen, eller menneskets kjerne, mer enn bare en funksjon av luft og stemmebånd. «If you can’t sing the evil, the evil will sing you»

Men det er også slik at vi ikke får formidlet det vi ønsker hvis instrumentet vårt ikke fungerer bra. Dermed er teknisk arbeid veldig viktig for å få innhold satt ut i praksis på den måten vi ønsker. Vi får ikke så bra lyd og tolkning ut av for eksempel en ustemt gitar eller en bulkete trompet, derfor jobber vi med å ”stemme” gitaren, og ”rette ut bulkene” i trompeten, slik at lyden blir slik vi ønsker og slik vi hører den inne i oss.

Kurstider: lørdag/søndag 10.30 til 17.00. Pris kr 2.500.

Gå til toppen